عروسک میله ای محبوب

عروسک میله ای، عروسکی محبوب بچه ها

آیا با عروسک های میله ای آشنا هستید؟ عروسک میله ای به عروسکی گفته می شود که بوسیله یک یا چند میله که در دست عروسک گردان قرار می گیرد، بازی داده می شود و محبوب بچه ها می باشد.

بیشتر بخوانید